OTC:n toiminta lopetetaan 17.9.2015.

 

 

 

OTC:n kurssit keväästä syksyyn 2015:

20.5.-21.5.2015 Offshore Support Vessels (1 400 Euroa + alv)

- Introduction to Offshore Support Vessels
- Developing an offshore support vessel jointly with the operator
- Offshore support vessels and their functions
- Research vessels and their functions
- Heavy lifting and transportation
- Pipe-laying vessels
- Oil combatting operations
- Experiences on multipurpose vessels

Offshore Apualuskurssi pidetään 20.-21. toukokuuta Helsingissä.
Katso ohjelma ja lataa ilmoittautumislomake.


26.8.2015 Venäjän offshore-hankkeet, meriteollisuus ja liiketoimintamahdollisuudet (800 Euroa + alv)

- Venäjän energiastrategia sekä öljyyn ja kaasuun liittyvät merihankkeet
- Venäjän talouden ja teollisuuden kehitysnäkymät
- Suomalaisten osuus Jamalin LNG-kuljetuksissa
- Yhteistyö meriklustereiden kesken

Katso ohjelmaluonnos ja lataa ilmoittautumislomake.


9.9.-10.9.2015 Offshore-toiminnan yleiskurssi (1 400 Euroa + alv)

- Maailman energiatalous, öljy ja kaasu
- Öljyn ja kaasun offshore-tuotanto
- Offshore-liiketoiminnan ympäristö, toimijat, liiketoimintamallit ja verkostot
- Etsintä ja tutkimus, etsintäporaus
- Offshore-kentän kehittäminen ja projektinhallinta
- Terveys, turvallisuus ja ympäristönsuojelu
- Johdatus LNG-liiketoimintaan ja teknologiaan
- Johdatus arktiseen offshore-toimintaan

Ohjelmat tarkentuvat, kun luennoitsijat varmistuvat. Varaa kuitenkin aika ja tee alustava ilmoittautuminen kimmo.juurmaa@offshoretc.fi

Venäjä-uutiset viikolta 21

- varapääministerit pohtivat mannerjalustayhtiöille asetettavia kelpoisuusehtoja
- Gazprom ja Lukoil yhteistyöhön Barentsinmerellä
- Tuonninkorvausohjelma maksaa vähintään 50 miljardia dollaria
- Pohjoinen laivasto on saanut modernin tutkimusaluksen

Venäjä-uutiset viikolta 20

- Gazprom aloittaa ”Turkin virta” –kaasuputken offshore-osuuden rakentamisen
- Transneft perustaa pumppuja valmistavan yhteisyrityksen eurooppalaisen partnerin kanssa
- Venäjällä on rakennettava kaikkia alustyyppejä vuoteen 2020 mennessä
- Mistral-kaupan purkamisehdoista ja korvaussummasta neuvottelut käynnissä

Venäjä-uutiset viikolta 19

- Venäjän ja Kiinan presidentit neuvottelivat yhteisen talousalueen muodostamisesta
- Energiayhteistyö pääasia maiden välisissä neuvotteluissa
- Gazprom ja Rosneft kasvattavat toimintaansa ulkomailla
- Rosneft ja GE aloittavat laitetuotannon Venäjällä tutkimus-, suunnittelu- ja koulutusyhteistyön lisäksi

Venäjä-uutiset viikolta 18

- Venäjän hallitus hyväksyi vuosien 2016-2018 kehitysennusteen pääparametrit
- Lukoil on valmis operoimaan arktisella mannerjalustalla
- Rosneft suunnittelee kaasutytäryhtiön perustamista
- Viipurin telakka rakentaa satamajäänmurtajan Sabettaan

Venäjä-uutiset viikolta 17

- Arktiset kansat haluavat jatkaa yhteistyötä Venäjän kanssa
- Rosneft vastustaa mannerjalustalisenssien myöntämistä yksityisille öljy-yhtiöille
- Gazprom teki investointipäätöksen Ust-Lugan Baltic LNG -laitoksesta
- Venäjän ensimmäinen kelluva ydinvoimala valmistuu 2016, sarjatuotantoa suunnitellaan

Venäjä-uutiset viikolta 16

- Jamal LNG-hankkeen rahoitus järjestyy sanktioista huolimatta
- Novatek kaavailee kelluvaa LNG-laitosta Gydanin niemimaalle
- Zvezdan offshore-telakkakompleksin rahoituksessa ongelmia
- Aker Arctic suunnittelee kaksi jäänmurtajaa Gazprom Neft Novo Portille Obinlahdelle

Venäjä-uutiset viikolta 15

- Rosneftin ”Karan talvi 2015” retkikunta lähti jäätutkimuksiin atomijäänmurtaja Jamalilla
- Jääluokan huoltoaluksia on rakennettava Arktikan offshore-projekteja varten
- Jamal LNG –hankkeen ensimmäisen vaiheen töistä on tehty puolet
- Lukoil investoi Pohjois-Kaspian offshore-kenttien rakentamiseen
- Rosneft aloittaa poraukset Azovanmerellä

Venäjä-uutiset viikolta 14

- IMF:n ennusteen mukaan 5 miljoonaa venäläistä vajoaa köyhyysrajan alapuolelle
- Prirazlomnojen kenttä tuottaa valtiolle 40 miljardia ruplaa vuodessa
- Vinomurtaja Baltika ylitti vaatimukset jääkokeissa Karanmerellä
- OSK:n johtaja Rahmanovin mukaan siviililaivanrakennus on mahdotonta ilman ulkomaisia kumppaneita

Venäjä-uutiset viikolta 13

- Statoil saa jatkaa Barentsin- ja Ohotanmeren yhteisprojekteja Rosneftin kanssa
- Rosneft tilaa 28 laivaa ja 12 offshore-lauttaa Zvezdan telakalta
- Varapääministeri Rogozin arvosteli ankarasti Venäjän laivanrakennusteollisuutta
- OSK voi rakentaa Mistral-luokan aluksia Baltian telakalla

Venäjä-uutiset viikolta 12

- Krimin ”historiallisen paluun” vuosipäivää juhlittiin näyttävästi Venäjällä
- Mannerjalustan etsintälisenssejä esitetään pidennettäväksi 10 vuoteen
- Total hakee Kiinasta rahoitusta Jamal LNG –hankkeelle
- Lukoililla on vaikeuksia korvata Kaspian projektien tuontilaitteistoja kotimaisilla

Venäjä-uutiset viikolta 11

- Venäjän öljytuotanto pysyy nykyisellä 525 miljoonan tonnin tasolla vuoteen 2030 asti
- Öljysektorin tuontilaitteistojen osuus alennettava 43 prosenttiin nykyisestä 60 prosentista
- Pohjoisten satamien rahtiliikenteen ennustetaan kasvavan 65 miljoonaan tonniin 2020 – 2022
- Rosneft ja Novatek hankkineet rantatontit Kuolavuonosta tukikohtia varten

12.3.2015 OTC Kouluttaa

Arktisen offshore-teknologian kurssi 19.3.2015 Helsingissä

OTC:n Arktisen offshore-teknologian kurssilla käydään läpi
- offshore-toiminnan yleiset arktiset ratkaisut
- arktisten offshore-hankkeiden nykytila
- kylmän vaikutusten huomioon ottaminen
- jäätilanteet ja niiden kehitys
- käytännön kokemuksia arktisesta offshore-toiminnasta.

Mitä liiketoimintamahdollisuuksia tämä voi antaa yrityksellesi?
Katso ohjelma ja lataa ilmoittautumislomake.
Huom! Kurssia ei järjestetä uudestaan tänä vuonna.

Venäjä-uutiset viikolta 10

- Kiinan ja Venäjän kauppa nousee tänä vuonna 100 miljardiin dollariin
- Venäjällä rakennettiin viime vuonna 136 laivaa, tukitoimia jatketaan
- Ulkomaisten alusten käyttö offshore-töissä ja -kuljetuksissa saatetaan kieltää
- Sahalinin kuvernööri pidätetty lahjusten ottamisesta

Venäjä-uutiset viikolta 9

- Riippuvuus öljymarkkinoista on uhka Venäjän turvallisuudelle
- Kaukoidän offshore-telakan rakennustyöt etenevät länsimaisten partnereiden avulla
- Rosneftin ja Seadrillin omistusjärjestelyt ja poraussopimukset raukeamassa
- USA:laiset porauspalveluyritykset kiertävät sanktioita tytäryhtiöiden avulla

Venäjä-uutiset viikolta 8

- Venäjän kaasutoimitukset EU-alueelle supistuivat 13 % vuonna 2014
- Öljynhinnan romahdus uhkaa ympäristöinvestointeja
- Rosneft pyytää lykkäystä arktisille offshore-hankkeilleen
- Gazprom Neft kokeilee öljyn talvikuljetuksia Obinlahdelta

6.2.2015 OTC Kouluttaa

LNG kurssin uusi päivämäärä on 3.3.2015

Tule oppimaan LNG teknologian perusteet ja kuulemaan laite- ja järjestelmätoimittajan liiketoimintamahdollisuuksista LNG kaupan lisääntyessä maailmalla. Kurssi on osittain englanninkielinen.

Katso päivitetty ohjelma, ja lataa ilmoittautumislomake.

Venäjä-uutiset viikolta 7

- Öljynhinta voi nousta yli 200 dollariin barrelilta, varoittaa OPECin pääsihteeri
- Venäjän energiaministeriö pitää kiinni offshore-suunnitelmista hinnalla millä hyvänsä
- Jamal LNG-projektin rahoitus järjestyksessä, rakennustyöt edistyvät ripeästi
- Jamalin niemimaan metaanikraatterit uhka infrastruktuurille

Venäjä-uutiset viikolta 6

- Putin peräänkuuluttaa stabiileja energiamarkkinoita
- Lukoil pyrkii Putinin tuella arktiselle mannerjalustalle
- Gazprom lykkää Sahalinin LNG-laitoksen laajentamista vuoden 2021 loppuun
- Kiinan luottoluokittajalta Gazpromille ”AAA”

Venäjä-uutiset viikolta 5

- Venäjän hallitus hyväksyi yli 2,3 biljoonan ruplan kriisiohjelman
- Gazprom valinnut Itämeren LNG-laitoksen paikaksi Ust-Lugan sataman
- Gazprom aloittaa Obinlahden kaasukenttien kehittämistyöt
- Rosneft hakee tukea Zvezdan offshore-telakan rakentamiseen

Venäjä-uutiset viikolta 4

- Venäjä ei supista öljytuotantoa, jos hinta pysyy 50-60 dollarissa barrelilta
- BP:n mukaan Venäjän tunnetut öljyreservit riittävät nykytason tuotantoon vuoteen 2035 asti
- Energiaministeriöltä tavoitteet kotimaisen öljyteknologian kehittämiselle
- Sahalin-1 konsortio aloitti öljytuotannon Arkutun –Dagin kentällä
- Schlumberger ostaa puolet Eurasia Drilling Companysta

14.1.2015 OTC Kouluttaa

OTC on kehittänyt alkuvuodelle 2015 uuden kurssikokonaisuuden offshore-alan toimijoita varten:

 1. Offshore-toiminnan yleiskurssi 28-29.1.2015, 1,200 Euroa
  Kurssia on täydennetty sisällyttämällä siihen johdantoluennot LNG-liiketoimintaan ja arktiseen toimintaan. Kurssin luennoilla otetaan lisäksi kantaa öljyn hinnan ja uuden geopoliittisen tilanteen vaikutuksiin offshore-alan liiketoimintoihin.
  Kurssiohjelma, ilmoittautumislomake
 2. LNG-liiketoiminnan ja teknologian kurssi 18.2.2015, 800 Euroa
  Tavoitteena antaa perusteet LNG:n käyttöön liittyvään liiketoimintaan ja teknologiaan.
  Kurssiohjelma, ilmoittautumislomake
 3. Arktisen offshore-toiminnan kurssi 19.3.2015, 800 Euroa
  Luennoilla otetaan kantaa ajankohtaisiin asioihin kuten ilmastomuutos, muuttunut geopoliittinen tilanne ja öljyn hinnan muutokset.
  Kurssiohjelma, ilmoittautumislomake

Kurssien alustavat ohjelmat ja ilmoittautumislomakkeet ovat ohessa. Kurssit voi suorittaa joko erillisinä, jolloin hinnat ovat yllämainitut. Mikäli suorittaa yleiskurssin lisäksi yhden erikoiskurssin, on kokonaishinta 1.650 Euroa ja jos suorittaa yleiskurssin lisäksi molemmat erikoiskurssit, on yhteishinta 2,000 Euroa.

Huom! Kurssien ohjelmiin saattaa tulla pieniä täsmennyksiä sitä mukaa, kun esitelmöitsijät varmistuvat.

Venäjä-uutiset viikolta 3

- Venäjällä riittävät reservit talouden sopeuttamiseen, uskoo pm Medvedev
- Geologisia etsintätöitä arktisella mannerjalustalla on jatkettava, vaati luonnonvaraministeri
- Gazprom Neft kasvattaa öljytuotantoa Petshoranmerellä ja Jamalin niemimaalla
- Gazprom Neft sai kaksi uutta lisenssiä Barentsin- ja Petshoranmerelle
- Venäjän hallitus allokoinut 150 miljardia ruplaa Hanhikiven ydinvoimalan rakentamiseen

Venäjä-uutiset viikoilta 1-2

- Venäjän öljytuotanto 2014 uusiin ennätyslukemiin
- Öljy- ja kaasuvarannot kasvoivat, geologit löysivät 33 uutta hiilivetyesiintymää
- Hallitus tukee pankkisektoria kansallisen hyvinvointirahaston varoilla
- Novatek on kriisirahaa Jamal LNG –hankeen jatkamiseen

Venäjä-uutiset viikoilta 51-52

- Venäjän talous toipuu huonoimmankin skenaarion mukaan kahdessa vuodessa
- Jamalin niemimaalla Bovanenkon kentän kaasutuotanto nousee 90 miljardiin m3
- Rosneft jatkaa yhteistyötä Enin ja Statoilin kanssa Mustallamerellä ja Ohotan merellä
- Pohjoisen meritien transitoliikenne romahti
- Presidentti Putin murskaenemmistöllä Venäjän eliitin johtohahmo ja Vuoden poliitikko

Venäjä-uutiset viikolta 50

- Putinin Intian-vierailulla solmittiin miljardien dollarien energiasopimukset
- Luonnonvaraministeriö pitää kiinni arktisen mannerjalustan kehittämissuunnitelmista
- Rosneft ja Novatek suunnittelevat Murmanskin alueelle offshore-telakoita
- Rosgeolfond on rekisteröinyt Karanmeren Popeda-kentän varat

Venäjä-uutiset viikolta 49

- Presidentti Putin ylisti kansalaisten sinnikkyyttä ja valoi tulevaisuudenuskoa vuosipuheessaan
- Putin asetti lähitulevaisuuden strategiseksi tavoitteeksi tuonnin järkevän korvaamisen
- South Stream -kaasuputkihanke romutettiin Putinin Turkin-vierailun aikana
- Hallituksen merikollegio valmistelee vuoteen 2025 ulottuvaa tilauslistaa Venäjän telakoille

Venäjä-uutiset viikolta 48

- Öljynhinnan romahdus hyydyttää arktiset projektit
- Presidentti Putin luottaa öljymarkkinoiden tasapainottuvan 2015 puolivälissä
- PetroVietnam tulossa Gazpromin kumppaniksi Petshoranmerelle
- North Atlantic Drilling pyytää lupaa Karanmeren porauksiin

Venäjä-uutiset viikolta 47

- Venäjän duuma hyväksyi vuoden 2015 budjetin
- Venäjän teollisuustuotanto kasvoi yllättävän ripeästi syys-lokakuussa
- Sanktiot eivät vaikuta Arktikan kehittämissuunnitelmiin
- Arktisten asioiden ministeriö suunnitteilla

Venäjä-uutiset viikolta 46

- Venäjän telakoiden on oltava johtavassa asemassa suurissa energia- ja kuljetushankkeissa, vaati presidentti Putin
-Öljyn 80 dollarin hinta tai pakotteet eivät horjuta Venäjän taloutta
-Pakotteet voivat vaarantaa Jamal LNG –projektin toisen vaiheen
-Ranska ei alistu painostukseen Mistral-alusten luovuttamisessa

Venäjä-uutiset viikolta 45

- Venäjä ja Kiina allekirjoittivat 17 energia-, rakentamis- ja pankkiyhteistyösopimusta APEC-kokouksessa
- Maat sopivat läntisen Altai-maakaasuputkilinjan rakentamisehdoista
- Rosneft kasvattaa öljytoimituksia Kiinaan 5 miljoonalla tonnilla vuodessa
- Rosneftin ja North Atlantic Drillingin välistä kauppaa lykätään sanktioiden takia
- Forbes valitsi presidentti Putinin maailman vaikutusvaltaisimmaksi toisen kerran peräkkäin

Venäjä-uutiset viikolta 44

- Venäjällä koossa todisteet keväällä YK:lle jätettävää mannerjalustan laajentamishakemusta varten
- Kanada havittelee yhtä suurta aluelaajennusta ja Lomonosovin harjannetta itselleen
- Venäjän tilaamien Mistral –helikopteritukialusten luovuttaminen aiheuttaa eripuraa Ranskassa
- Totalin uusi johto ei muuta Venäjä-suunnitelmia ja vahvistaa Jamal LNG –projektin rahoituksen

Venäjä-uutiset viikolta 43

- Valdai-klubin kokouksessa Sotshissa pääteemana maailman pelisäännöt: ”New Rules or No Rules?”
- Gazpromin ja Rosneftin offshore-lisenssien aikarajoja ja muita ehtoja aiotaan helpottaa
- Rosneft ja Novatek hakevat tukea kansallisesta hyvinvointirahastosta
- Lukoil aikoo rakentaa 25 lauttaa Kaspianmerelle Astrakanin telakoilla

Venäjä-uutiset viikolta 42

- Maailman öljymarkkinoiden romahdus jatkuu, investoinnit vaarassa lykkääntyä
- Siperian Voima –kaasuputki käyttöön jo vuoden 2017 lopulla
- Rosneft sai päätökseen geofysikaaliset tutkimukset Barentsinmerellä
- Sotilaat ja jääkarhut törmäyskurssilla Wrangelin saarella

Venäjä-uutiset viikolta 41

- Venäjän finanssiministeriö odottaa öljyn barrelihinnan stabiloituvan 90 dollariin
- Pohjoisen meritien transitorahti vähäistä
- Krylov-instituutti kehittää arktisia offshore-normeja
- Novoportin kentän öljykuljetuksiin tilattu kolme tankkeria Koreasta

Venäjä-uutiset viikolta 40

- Ensimmäisen Jamalin LNG-tankkerin rakentaminen käynnistyi Koreassa
- Gazprom tehnee investointipäätöksen Baltic LNG –laitoksesta jo lokakuussa
- Venäläinen öljyteollisuuden laite- ja palveluyhteisyritys perusteilla korvaamaan tuontia
- Venäjä ja Kazakstan poraavat yhdessä 15 km syvän kaivon Kaspian syvänteellä

Venäjä-uutiset viikolta 39

- Rosneft ja Exxon löysivät öljykentän Karanmereltä
- Sahalinin mannerjalustan hankkeita sanktiot eivät toistaiseksi uhkaa
- Energiaministeriö aikoo priorisoida Kaukoidän ja Sahalinin LNG-laitoshankkeet
- Lukoilin Alekperov huolissaan kotimaisen laitetuotannon elvyttämisestä

Venäjä-uutiset viikolta 38

- Pääministeri Medvedev huolissaan maailmantalouden kehityksestä
- USA:n hallitus antanut Exxonille luvan jatkaa porauksia Karanmerellä
- Shell ja Total jatkavat projektejaan Venäjällä
- Kiinasta teknologiaa Jamal-LNG -projektiin

Venäjä-uutiset viikolta 37

- Exxonin Venäjä-ambitiot romuttumassa pakotteiden takia
- Karanmeren poraushanke jäihin?
- Jamal-LNG saa valtion tukea rahoitukseen, Total vaati pakotepolitiikan hylkäämistä
- Omavarainen Surgutneftegas lupaa teknologia-apua muille yhtiöille

OTC kouluttaa: Uusi kurssikokonaisuus ”Floaters 2014”

Uusi ”Floaters 2014” -kurssi pidetään 17.-18.9.2014 Turun Koneteknologiakeskuksessa, Lemminkäisenkatu 28, Turku.

Kurssin tavoitteena on antaa käsitys öljyn ja kaasun merellä tapahtuvan etsinnän ja tuotannon yhteydessä käytettävistä erityyppisistä uivista rakenteista, niiden markkinoista, varustukseen kuuluvista järjestelmistä ja laitteista sekä rakenteisiin ja varustukseen kohdistuvista vaatimuksista. Kurssi on tarkoitettu palvelemaan meriteknistä teollisuutta laajasti ja kattamaan suunnittelutoimistojen, telakoiden sekä laite- ja järjestelmätoimittajien tarpeet.

Kurssin yhteydessä tutustutaan myös Turun Koneteknologiakeskuksen toimintaan ja erityisesti hitsausta, työstöä ja 3-D tulostusta käsittelevään tutkimus- ja kehitystyöhön.

Katso kurssin ohjelma ja lähetä ilmoittautumislomake osoitteella info@offshoretc.fi.

Kurssin hinta on 1600 € sisältäen luennot, luentoaineiston, lounaat, kahvit ja illallisen. HUOM! Ennen 1.9.2014 sitovan ilmoituksen toimittaneet saavat 200 euron alennuksen. Peruutuskuluina veloitetaan 3.9.2014 jälkeen 50% kurssin hinnasta, 12.9.2014 jälkeen 100%.

Lisätietoja Kimmo Juurmaa puh. 040 5012 512 tai kimmo.juurmaa@offshoretc.fi.

Venäjä-uutiset viikolta 36

- Hallitus tukee Rosneftin investointitason säilyttämistä
- Rosneft tehostaa toimintaansa väkeä vähentämällä
- Rosneft käynnisti öljytuotannon Pohjois-Tshaivon kentällä Sahalinin mannerjalustalla
- Rosneft ja ExxonMobil aloittivat geofysikaaliset tutkimukset Laptevinmerellä

Venäjä-uutiset viikolta 35

- Venäjä toimii Arktikassa kansainvälisen lain puitteissa ja vastustaa militarisointia
- Hydrograafiset tutkimusalukset kartoittavat Arktikan merireittejä
- Gazprom aikoo hankkia 10 vuodessa 30 porausyksikköä ja 50 huolto- ja apualusta
- Valheenpaljastustesteillä taistellaan korruptiota vastaan

Venäjä-uutiset viikolta 34

- Transitokuljetukset on aloitettu Pohjoisella meritiellä
- Obinlahdella Mys Kamennin satamassa lastattiin ensimmäinen Novoportin kentän öljylasti
- Rosneft ja Statoil aloittivat etsintäporaukset Barentsinmeren Norjan sektorilla
- Tyynenmeren harmaavalaspopulaatio kasvaa Sahalinin projekteista huolimatta

Venäjä-uutiset viikolta 33

- Sanktiot voivat pitkään jatkuessaan romuttaa Venäjän tuotantotavoitteet
- Tavoitteena on vallata 20 % maailman LNG-markkinoista vuoteen 2025 mennessä
- Satamattoman rannan ongelmaan kehitetty ratkaisu
- Karanmerellä Baidaratan lahdella lasketaan jo neljäs Bovanenkon kaasuputkilinja

Venäjä-uutiset viikolta 32

- Presidentti Putin käynnisti Universitet-1 kaivon porauksen Karanmerellä
- Putin painotti kansainvälistä yhteistyötä, jota Venäjä on valmis laajentamaan
- Karanmeren resurssit voivat vastata Saudi-Arabian varantoja, väitti Setshin
- Rosneft tehnyt pitkäaikaiset sopimukset seitsemästä porauslautasta
- Gazprom ja Rosneft saivat uudet lupaavat lisenssialueet Barentsin ja Laptevinmereltä

Venäjä-uutiset viikolta 31

- Rosneft: sanktiot eivät haittaa käynnissä olevia hankkeita, uusia voidaan lykätä
- BP: lisäpakotteet voivat vaarantaa yhtiön strategiset tavoitteet ja maineen Venäjällä
- OSK: sanktiot eivät vaikuta uusien atomijäänmurtajien rakentamiseen
- OSK:n Viipurin ja Helsingin telakoiden yhteistyö saattaa vaikeutua
- Belgialainen yhtiö aloitti Sabettan sataman ruoppaustyöt

Venäjä-uutiset viikolta 30

- Arktiset ja offshorehankkeet Venäjä-sanktioiden piiriin
- Yhdistynyt laivanrakennuskorporaatio OSK joutui pakotelistalle
- Ranska pitää kiinni Mistral-luokan helikopteritukialusten toimittamisesta Venäjälle
- Exxonin porauslautta Karanmerellä testaa USA:n sanktioita

Venäjä-uutiset viikolta 29

- Venäjää ei voi eristää, osoittaa BRICS huippukokous
- USA:n uudet talouspakotteet eivät vaikuta Rosneftin ja Exxonin offshoreyhteistyöhön
- Purjehduskausi Pohjoisella meritiellä käynnistyy
- GazpromNeftin Petshoranmeren ympäristötutkimus toistaa Mannerjalustatyöryhmän 90-luvun ohjelman

Venäjä-uutiset viikolta 28

- Jalkapallon MM-kisaisännyys siirtyi Venäjälle
- Rosneft aloitti Mustanmeren Etelä-Tshernomoren lohkon geofysikaaliset tutkimukset
- Sakhalin Energy ja Sovkomflot sopivat kolmen huoltojäänmurtajan rakentamisesta
- Alukset rakennetaan OSK:n telakoilla Gazprom Marketing & Tradingin ohjauksessa

Venäjä-uutiset viikolta 27

- Presidentti Putin kaasukriisistä: Ukraina kiristää häikäilemättömästi Venäjää
- Gazpromin vienti Eurooppaan 2013 nousi ennätyslukemiin
- Gazprom Neft aloitti poraukset Dolginin kentällä Petshoranmerellä
- Barentsinmerellä tutkitaan uponneen sukellusveneen mahdollista radioaktiivista vuotoa

Venäjä-uutiset viikolta 26

- Rosneft: Karanmerelle tarvitaan 300-500 apualusta ja 102 porauslauttaa
- Rosneft aloitti geologiset tutkimukset Barentsin- ja Petshoranmerellä
- Sahalinin mannerjalustalla Berkut-tuotantolautta aloittaa tuotannon
- Jamalin niemimaalla Gazprom Neft käynnisti täysimittaiset tuotantoporaukset

Venäjä-uutiset viikolta 25

- IEA ennustaa vaatimatonta arktista offshoretuotantoa
- Rosnedran mukaan arktisella mannerjalustalla ei ole tehty riittävästi geologisia tutkimuksia
- Gazprom Neft solmi yhteistyösopimuksen Krylov-instituutin kanssa
- Sahalinin kuvernööri kiirehtii uusia LNG-laitoksia

Venäjä-uutiset viikolta 24

- Pääministeri Medvedev hyväksyi Kaspianmeren mannerjalustan kehittämissuunnitelman
- Kaspianmeren Filanovskin kentän kehittäminen etenee toiseen vaiheeseen
- Karanmeren jäätutkimus saatu päätökseen
- Zvezdotshkan telakka ryhtyy valmistamaan propulsiolaitteita

Venäjä-uutiset viikolta 23

- Kaukoidän laivanrakennuskeskuksesta koko Venäjän offshoreklusteri
- Rosneft käynnistää uusien arktisten porauslauttojen rakentamisen 2015
- Gazprom Neft pyytää tarjouksia Prirazlomnojen lautan modernisointisuunnitelmasta
- OSK:n johtoon varaministeri Rahmanov teollisuus- ja kauppaministeriöstä

Venäjä-uutiset viikolta 22

- Venäjän tunnetut öljyvarat riittävät 600 miljoonan tonnin vuosituotantoon 30 vuodeksi
- Rosneft solmi yhteistyösopimuksen North Atlantic Drillingin kanssa ja ostaa siitä huomattavan osuuden
- Gazprom ostaa 3 miljoonaa tonnia LNG:tä vuodessa Novatekin Jamalin laitokselta
- Lukoil poraa 4 tutkimuskaivoa Itämerellä

Venäjä-uutiset viikolta 21

- Kiinan ja Venäjän 400 miljardin dollarin ja 30 vuoden kaasusopimus vasta ”jäävuoren huippu”
- Kaasu toimitetaan ns. itäistä reittiä Itä-Siperian ja Kaukoidän uusilta kentiltä
- Länsi-Siperian kaasun kääntäminen osittain Kiinaan mahdollista jatkossa
- Maat sopivat ennätysmäärän sopimuksia mm. huipputeknologiasta ja infran rakentamisesta

Venäjä-uutiset viikolta 20

- EU:n energiakomissaari vastustaa sanktioita Venäjän energiasektoria vastaan
- Länsi uhkaa estää korkean teknologian viennin Venäjän energiayhtiöille
- Euroopan teollisuus vastustaa lisäpakotteita
- Venäjä on valmis joustamaan pitkäaikaisissa kaasusopimuksissa

Venäjä-uutiset viikolta 19

- ExxonMobil vahvisti jatkavansa yhteistyötä Rosneftin kanssa suunnitelmien mukaan
- Rosneft ja Italian Eni poraavat kaksi kaivoa Mustallamerellä 2015-2016
- Baltian telakka rakentaa kaikki kolme uutta atomijäänmurtajaa
- Venäjän hallitukselta 900 miljardia ruplaa arktisten offshorehankkeiden tuotekehitykseen

6.3.2014 OTC-koulutus

Dynamic Positioning in Offshore Operations-course 23.-24.4.2014 Raumalla.

12.2.2014 Arktika-uutiset no 3

Arktikan valloittaja on koko maailman johtaja, mutta kuinka voisimme mennä Arktikaan ilman meriteknologiaa, toteaa Venäjän varapääministeri, merikollegion puheenjohtaja Dimitri Rogozin.

Offshore Technolgy Centerin julkaisemassa Arktika-uutisten kolmannessa numerossa käsitellään Venäjän arktisen politiikan lisäksi mm.

 • Shellin Alaska-hankkeen jäädyttämistä
 • Petshoranmeren Prirazlomnoje-projektin kehittämisvaiheita, opetuksia ja tuotannon aloitusta
 • offshoresektorin kohoavia kustannuksia
 • meriliikenne pohjoisilla merireiteillä kasvaa – miten on turvallisuuden laita
 • arktisia tutkimushankkeita
 • offshoretoiminnan ja meriliikenteen kasvun ympäristövaikutuksia.

Tilaa OTC:n Arktika-uutiset numerot 1-6 yhteishintaan 1000 euroa/yritys (+alv) oheisella lomakkeella!

Venäjä-uutiset viikolta 18

- Rosneft laajentaa offshore-yhteistyötä ExxonMobilin kanssa
- Jamalin LNG-laitoksen moduulit tilataan aasialaisilta telakoilta
- Krimin telakasta arktisten LNG-alusten ja supertankkereiden rakentaja
- Gazprom kehittää teknologiaa porausjätteiden varastoimiseksi Jamalin ikiroutaan

Venäjä-uutiset viikolta 17

- Euroopassa ei ole vaihtoehtoa Venäjän putkikaasulle
- Shell laajentaa Sahalinin mannerjalustan kehittämishanketta
- Helsingin telakka rakentaa monitoimimurtajan Sakhalin Energylle
- Sakhalin Energyllä ja Sovkomflotilla aiesopimus vielä kolmesta huoltomurtajasta
- OSK:n toimitusjohtaja erotettu

Venäjä-uutiset viikolta 16

- Rosneftin Karanmeren ensimmäinen porakaivo maksaa miljardi dollaria
- Rosneft aikoo porata 102 kaivoa Karanmerellä, tarvitsee 300 apualusta
- Sovkomflotin tankkeri haki Petshoranmereltä ensimmäisen öljylastin
- Pieni öljy-yhtiö löysi Venäjän suurimman onshore-öljykentän 20 vuoteen

Venäjä-uutiset viikolta 15

- Venäjä ja Kiina tiivistävät talousyhteistyötä
- Energiaministeriö valmistelee offshore-projektien rahoitusmalleja
- Jamal-atomijäänmurtaja jäätutkimuksissa Karan-, Laptevin- ja Itä-Siperianmerellä
- Astrakanin telakalla laskettiin vesille toinen jackup-poralautta

Venäjä-uutiset viikolta 14

- Krimin mannerjalustan kaasutuotanto pyritään kaksinkertaistamaan
- Pakotteet eivät vaaranna Jamal LNG –hanketta tai Novatekia
- Rosneft palkannut Murmanskin MAGEn seismisiin tutkimuksiin Mustallemerelle
- Rosneft ja ExxonMobil tekevät gravimagnotometrisiä tutkimuksia Itä-Arktikassa

Venäjä-uutiset viikolta 13

- Pakotteiden uhatessa Timtshenko möi Gunvor-yhtiön osuutensa
- Kiista Asovanmeren hiilivetykentistä ratkesi Venäjään liittämisen myötä
- Rosneft kutsui National Oilwell Varcon valmistamaan porauslauttoja Zvezdan telakalle
- ABB toimittaa voima- ja propulsiolaitteet Jamal LNG:n ensimmäiseen tankkeriin

Venäjä-uutiset viikolta 12

- Krimin parlamentti on kansallistanut 50 miljardin dollarin arvoisen Mustanmeren öljy- ja kaasuyhtiön
- Rosgeo saanut valmiiksi kehitysstrategiansa vuoteen 2020 saakka
- Gazprom Neft on liittynyt kansainväliseen arktinen öljyntorjuntateknologia –ohjelmaan
- Italian Saipem rakentaa Mustallemerelle South Stream -kaasuputkilinjan

Venäjä-uutiset viikolta 11

- Varapääministeri Rogozinin mukaan sanktiot voivat vahvistaa Venäjän teollisuutta
- Presidentti Putinin kannatus on ennätyksellisen suuri
- ExxonMobil jatkaa yhteishankkeita Rosneftin kanssa
- Sovkomflot on tilannut ensimmäisen kaasutankkerin Jamal LNG:lle

Venäjä-uutiset viikolta 10

- Gazprom varoittaa Ukrainaa uudesta kaasusodasta
- Kertshin salmen siltahankkeeseen vauhtia
- Murmanskin kuljetuskeskuksesta kaksi tarjousta
- Ranskassa Venäjän laivastolle rakennettava Mistral-tukialus koeajolla

Venäjä-uutiset viikolta 9

- Gazprom teki suuren öljylöydön Sahalinin mannerjalustalla
- Gazprom ja Shell sopivat Sahalinin LNG-laitoksen laajentamisesta
- Rosneft sai etsintä- ja tuotantolisenssin Sahalin-5 projektin lohkolle
- Jääluokan LNG-alusten tarve voi ylittää 30 tällä vuosikymmenellä, arvioi Sovkomflot

Venäjä-uutiset viikolta 8

- Gazpromin investoinnit kääntävät talouden kasvuun
- Total ostaa neljänneksen Jamal LNG:n tuotannosta
- Total haluaa vaihtaa Shtokmanin osuutensa Baltic LNG:n osuuteen
- Venäjän hallitus hyväksyi Transneftin investointiohjelman vuoteen 2020

Venäjä-uutiset viikolta 7

- Luonnonvaraministeriö valmistelee transitiovyöhykkeen lisenssien myyntiä
- Rosneft työstää 30 vuoden kaasustrategiaa
- Rosneft ja Kiinan CNPC neuvottelevat offshorehankkeista Arktikassa ja Sahalinilla
- Rosneft ja General Electric perustavat tutkimus- ja kehittämiskeskuksen

Venäjä-uutiset viikolta 6

- Kiina ohittanut Saksan Venäjän öljyn suurimpana ostajana
- Rosneft ostaa enemmistön Kaspianmeren Laganin lohkosta
- Rosneft rakentaa telakan Murmanskin alueelle
- Gazprom ja Lukoil solmineet sopimuksen öljyntorjuntayhteistyöstä

Venäjä-uutiset viikolta 5

- Rosneft pyytää Putinia helpottamaan offshoretöiden lupamenettelyä
- Kaasuyhtiö Novatek laajentaa öljyntuotantoa ja ottaa käyttöön uusia teknologioita
- Venäjän investointirahasto voi osallistua Jamal LNG:n kaasutankkereiden rakentamiseen ja operointiin
- Lukoil yhdessä Pemexin kanssa Meksikonlahden offshorekentille

Venäjä-uutiset viikolta 4

- Exxon Neftegaz aloittaa poraukset Sahalinin mannerjalustalla Arkutun-Dagin kentällä
- Rosneft investoi jätteiden käsittely- ja kierrätyslaitoksiin
- Gazprom sai uuden Ice2-jääluokan LNG-aluksen
- Miljardööri Deripaskan mielestä pääkaupunki on siirrettävä Siperiaan

Venäjä-uutiset viikolta 3

- Maakaasusta ilmastonmuutoksen torjuja
- Rosneft sai viime vuonna 17 uutta offshorelisenssiä
- Gazprom ja Total rahoittavat Shtokman Development –yhtiötä
- Putin odottaa olympiakisoilta mitalien lisäksi piristystä kansalle

13.1.2014 Venäjä-uutiset

- Venäjän öljytuotanto 2013 löi entiset ennätykset, myös kaasutuotanto kasvoi
- LNG:n vienti kolminkertaiseksi vuoteen 2020 mennessä
- Novatekin Gydanin niemimaan kentille samat verohelpotukset kuin Jamalilla
- Novatek suunnittelee Gydanin niemimaalle toista suurta LNG-laitosta
- Lukoil aloittaa öljynporaukset Itämerellä toukokuussa